https://www.weforum.org/agenda/2019/06/good-leaders-don-t-give-advice-they-coach/?fbclid=IwAR2-hIeVNdUO9lXbRv6FpYN8IuxrlQFS7EJfZhQjV7B2Rc-Y1RovTgOJhto

Managers moeten leren luisteren. Commentaar op artikel wereld www.weforom.org: good leaders-don’t give advice-they coach.

Het gaat er in management om ieders verhaal serieus te nemen. Vraag naar waar ze/we mee bezig zijn op weg naar het happy end, van henzelf, de organisatie of de ontvanger. De vraag is hoe geef er een vervolg aan terwijl je er middenin staat? Een manager probeert(soms) problemen op te lossen. Een verteller vertelt hoe ze ontstaan zijn (er was er eens..), dan wordt de gewenste richting ‘vanzelf’ zichtbaar bij wie handelingsverlegen is.

Een verhaal is een formule hoe problemen worden gemaakt en worden opgelost. Wie heeft er nu geen problemen. dus geen verhalen? Vraagt alleen een goede leider die kan luisteren..