Mijn verhaal begint in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Al spoedig werd ik geïnspireerd door de legendarische zestiger jaren: de tijd van hippies, provo’s, Meditatiecentrum De Kosmos, Het Vondelpark en Paradiso. Die tijd van vernieuwing en creativiteit heeft mijn leven bepaald. Jongerencentra waren de spil van deze ontwikkelingen, dus werd ik jongerenwerker. Later werd ik buurtwerker en daarna coördinator van een groot buurtcentrum.

Toch wilde ik meer: ik wilde achtergronden bestuderen van mens- en maatschappij. Naast, aanvullend en gedurende, die praktische werkzaamheden ging ik studeren: eerst de Jeugdleidersopleiding (nu MBO-KW), toen akten M.O. A en B sociale/ culturele pedagogiek (nu Hogere Kaderopleiding); vervolgens een doctoraal studie Andragologie (met hoofdvakken psychologie, sociologie, theorie van psychotherapie en taalexpressie). Aanvullend volgde ik vier jaar een opleiding kunstzinnige therapie op HBO niveau (De Wervel) en een post-graduate jaar Dramatherapie in St. Albans (Engeland).

Steeds duidelijker werd me dat alles wat me geleerd was ‘maar’ een verhaal was: een bepaalde kijk op de werkelijkheid waardoor oorzaak en een mogelijk gevolg gekoppeld worden. Ik leerde echte en onechte verhalen onderscheiden. Verhaaltjes die je op de mouw werden gespeld van authentieke verhalen die mensen verbinden vanuit wederzijdse betrokkenheid.

Hoewel begonnen met trainingen voor ondernemingsraden ontwikkelde ik me al snel als verteltrainer. Ik was één van de pioniers in Nederland. Ik organiseerde vertelvakanties in Zuid-Frankrijk, talloze weekend en vertelweken tussen Kerst- en Nieuwjaar.

In 1991 verscheen mijn eerste boek (Het verhaal gaat verder, Ankh Hermes Deventer) en heb me daarvoor verdiept in de achtergrond van de wereld van de oudste kunst van de mensheid: de vertelkunst. Talloze publicaties zouden nog volgen.

Inmiddels heb ik, steeds als zelfstandige ondernemer, voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers gewerkt. In het bijzonder voor Orbit, Consulting en Training. Via dit bureau heb ik vele opdrachten gehad voor Philips, waardoor ik in de gelegenheid werd gesteld om (met succes) narratieve coaching in de praktijk verder te ontwikkelen. In Eindhoven heb ik het licht mogen brengen.

Niet alleen verhalen van hoger management en systeem architecten spreken me aan. Ik werk heel breed met verhalen, waaronder het gebruik van verhalen bij levensloop, buurtontwikkeling, toerisme, ouderen, kindernevendiensten, historische verenigingen, ‘oral history’ en bij uitvaarten. Voor museum medewerkers geef ik tweedaagse cursussen verhalend rondleiden/ klantvriendelijkheid.  Als personal coach ben ik beschikbaar voor mensen die vertrouwelijk aan hun eigen levensverhaal willen werken.

Er zijn eigenlijk maar weinig plekken waar ik geen verhaal heb mogen delen. Ik heb een mooi beroep. Zo hoor je nog eens wat. Overal tref ik boeiende mensen aan, mensen ‘met een verhaal’ en help hen de draad in hun verhaal (terug) te vinden. Steeds op zoek hoe hun verhaal weer verder mag gaan en mensen weer kleur op de wangen krijgen. Als u even contact met me opneemt vertel ik daar graag nog meer over.