In oktober hield  Reliëf, een vereniging van zorgaanbieders, een bijzonder symposium: om te vieren dat deze koepel die al tien jaar is betrokken bij onderzoek over en de praktijk rondom levensverhalen in zorg en welzijn. Een van de bekendste wapenfeiten van Reliëf is de uitgave van de methode ‘Mijn Leven in Kaart’. Het dagprogramma was zeer gevarieerd. Er werden nieuwe publicaties geïntroduceerd, o.a Mijn Leven in Kleur, gericht op levensverhalen van oudere migranten in Nederland, …