7 articles Articles posted in wetenschap en verhalen

Ongehoord: verhalen van vluchtelingen

Vluchtelingen hebben wat te vertellen: reken maar! Er is onderzoek gedaan naar de betekenis van hun verhalen in een oral history project genaamd. Ongekend Bijzonder. Dit project is een samenwerking van de stichting BMP, het Centrum voor Geschiedenis van Migranten van het IISG en de werkgroep Oral History van het Huizinga Instituut (Universiteit van Amsterdam). Op 23 september is er in Amsterdam een symposium waarin geprobeerd wordt lessen voor de toekomst te trekken. De dag …

Lees verder →

Uses of narrative: winterschool op Universiteit Groningen

New developments in Narrative theory is het thema waar afgestudeerden zich theoretisch -in het Engels- mee bezig houden op de z.g. winterschool van de Rijks Universiteit Groningen, van 25-30 januari. Het is een project dat opgezet wordt met een aantal buitenlandse universiteiten. Thema’s zijn: narrativiteit en media, fictie en bewustzijn. Zelf hoop ik daarbij overigens aanwezig te zijn. Meer informatie: www.rug.nl/education/summer-winter-schools

Lees verder →

Interactieve storytelling op Schotse Universiteit

Interactieve storytelling op de Heriot Watt Campus in Edinburgh Eind augustus werden er op de universiteit van Edinburgh lezingen en workshops gehouden georganiseerd door  Riders.  Riders is een internationale academische organisatie die zich bezig houdt met zaken als digitaal storytelling, rollenspel, drama, ICT,  gaming industrie en dergelijke. Centraal stonden staan dit keer de zo genaamde LARPs (Live Action Role Playing), een vorm van interactief storytelling. Meer informatie: www.riders-project.net    

Lees verder →

Wetenschap: narratology en oral history

In wetenschappelijke kringen is steeds meer aandacht voor narrativiteit. Wetenschap is meestal een kwestie van (om het op z’n Zwols te zeggen) met een boekie in een hoekie. Of met een beeldscherm. Dat verhalen ook te maken hebben ademhalen, oogcontact, onherhaalbare momenten, de aanwezigen en hoe je op je eigen benen staat leer je vaak niet op de universiteit. Maar er zijn steeds meer vakgebieden die het unieke gesproken woord herkennen. Psychotherapeuten bijvoorbeeld gebruiken steeds …

Lees verder →

Kunnen robots verhalen vertellen?

Als verhalenjager heb ik een bezoek gebracht aan de Universiteit Twente waar men bezig is met de communicatie tussen mens en robots. Een boeiende ervaring was dat: een vakgroep waarin men zowel bezig is met zaken als digitaal storytelling, serious games en volksverhalen aan de ene kant en ontwikkeling van robotica anderzijds. Het verslag is te vinden op de website die ik verzorg als verhalenjager van de provincie Overijssel. Dus op www.jijenoverijssel.nl.  Sinds kort is …

Lees verder →