Vluchtelingen hebben wat te vertellen: reken maar! Er is onderzoek gedaan naar de betekenis van hun verhalen in een oral history project genaamd. Ongekend Bijzonder. Dit project is een samenwerking van de stichting BMP, het Centrum voor Geschiedenis van Migranten van het IISG en de werkgroep Oral History van het Huizinga Instituut (Universiteit van Amsterdam).

Op 23 september is er in Amsterdam een symposium waarin geprobeerd wordt lessen voor de toekomst te trekken. De dag is bedoeld voor beleidsmakers, onderzoekers, museale vernieuwers, erfgoed specialiste, project initiators en belangstellenden uit brede kring. Meer informatie: ongekendbijzonder.nl/symposium