In Het Begin was Het Woord, maar…..het waren geen drukletters!

Zoals de regel of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten –

Zo geldt dat ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied“.                                                                                             Jesaja 35:10-12

 

Meer over Bijbelse verhalen vertellen in mijn boek STEM GEVEN AAN VERHALEN, werkschrift over het vertellen van Bijbelse verhalen. Kok Kampen 1994 (ISBN 90 242 8280 2)