Als verhalenjager heb ik een bezoek gebracht aan de Universiteit Twente waar men bezig is met de communicatie tussen mens en robots. Een boeiende ervaring was dat: een vakgroep waarin men zowel bezig is met zaken als digitaal storytelling, serious games en volksverhalen aan de ene kant en ontwikkeling van robotica anderzijds.

Het verslag is te vinden op de website die ik verzorg als verhalenjager van de provincie Overijssel. Dus op www.jijenoverijssel.nl.  Sinds kort is daar ook een zo genaamde ‘meeschrijfmodule’ geplaatst, waarop reacties kunnen worden gezet. Ben benieuwd naar verhalen van anderen, mensen of machines…