Leren Bijbelse verhalen vertellen…

In de vorige eeuw verscheen het boek ‘Stem geven aan verhalen” (Kok Kampen, ISBN 90 242 8280 2). Allang uitverkocht maar nog steeds een uitgangspunt voor cursussen die gegeven worden voo soms zeer verschillende kerkgenootschappen. Nergens problemen over geloofsverschillen, maar wel over het verschil tussen preken en vertellen. Immers in het begin was Het Woord, maar het waren geen drukletters.  Wie Jezus wil volgen moet immers verteller worden, toch..?

28 januari is er een training voor jongerenwerkers in Roosendaal (NB)