Op dit moment zijn er voorbereidingen voor een project waarin bezoekers in contact komen met eilandbewoners waarmee eigen authentieke verhalen worden gedeeld. Die kennismaking zijn de inspiratie om er een eigen vertelling van te maken en aan elkaar te presenteren. Er wordt daartoe gewerkt met wisseling van perspectief, spanningsopbouw en lichaamstaal. In een vertelkring worden bovendien gezamenlijk herinneringen en ervaringen opgeroepen hopelijk het begin van uitwisseling die nog lang na het bezoek voortgezet worden.

Naar verwachting gaat een en ander in de loop van volgend jaar plaats vinden. Er zijn op dit moment goede gesprekken rond een subsidie aanvraag.

Geïnteresseerden kunnen nu al contact opnemen.