De jaarlijkse wereldverteldag zit er weer op.  Van over de hele wereld doen vertellers mee. Op die dag worden niet alleen overal verhalen verteld maar is er ook (dankzij Skype) onderling contact.

Elk jaar wordt een vertelthema gekozen. Dit jaar was het noodlot en toeval.

En in 2014? Daarover wordt nu wereldwijd gestemd aan de hand van een lijst waarop iedereen suggesties kon aandragen.

‘De zon’ schijnt een goede kans te maken om over te vertellen.

Wordt vervolgd.